banner

O mnie

Nazywam się Małgorzata Fałdzińska-Tętnowska. Urodziłam się w 1958 roku w rodzinie lekarskiej w Krakowie.

17 listopada 1982 roku otrzymałam dyplom lekarza medycyny, a 3 października 1983 roku rozpoczęłam pracę zawodową w Punkcie Krwiodawstwa PSK w Krakowie, gdzie po odbyciu staży podyplomowych pełniłam obowiązki kierownika tej placówki do 31 sierpnia 1985 roku.

15 października 1985 roku podjęłam pracę w poradni okulistycznej ZOZ nr 3 Kraków- Krowodrza przy ul. Galla z jednoczesnym oddelegowaniem do Kliniki Okulistycznej AM celem odbywania stażu do I stopnia specjalizacji.

Od 1 grudnia 1987 roku do listopada 1990 roku byłam pracownikiem Kliniki Okulistycznej. W tzw. Okresie Klinicznym w 1988 roku zdałam egzamin specjalizacyjny i pracowałam głównie na oddziale nowotworowym dla dorosłych i oddziale dziecięcym, na którym hospitalizowane były dzieci z zaćmą wrodzoną, jaskrą, a także nowotworami gałki ocznej.

Dyplom doktora nauk medycznych

Uzyskany dyplom nauk medycznych

1 grudnia 1990 roku rozpoczęłam studia doktoranckie w Akademii Medycznej w Krakowie. Przewód doktorski pod kierownictwem Pani Prof. Dr hab. Marii Starzyckiej otwarty został 18 grudnia 1992 roku, a temat pracy brzmiał: „Retinopatia cukrzycowa u chorych na cukrzycę insulinozależną rozpoznaną przed 18 rokiem życia”. Materiał do pracy naukowej pochodził z przeprowadzonych w ciągu roku badań pacjentów będących pod opieką poradni cukrzycowej Instytutu Pediatrii w Prokocimiu. Niektórzy z nich do dziś zgłaszają się do mnie na okresowe kontrole. W czasie trwania studiów doktoranckich, 15 kwietnia 1992 roku zdałam egzamin specjalizacyjny II stopnia z zakresu okulistyki. Dnia 16 czerwca 1999 roku w Sali Nowodworskiej Collegium Medicum U.J. w Krakowie odbyła się publiczna obrona mojej pracy, a w dwa dni później uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego został mi nadany stopień naukowy doktora nauk medycznych.

Od marca 1997 roku pracuję w Przychodni Konsultacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie (Witkowicach), gdzie zostało mi powierzone stworzenie Gabinetu Diagnostyki i Terapii Chorób Oczu Niemowląt i Wcześniaków, który do dziś prowadzę.

Malgorzata Tetnowska

Ja w gabinecie w Witkowicach

Badam tu rocznie około 1000 dzieci, które przyjeżdżają z całego makroregionu Polski Południowej, czasem spoza makroregionu, a nawet z Włoch, Anglii, Irlandii, Węgier, Ukrainy.

pacjenci

Moi pacjenci w Witkowicach

Moi pacjenci to głównie wcześniaki i noworodki obciążone ryzykiem rozwoju retinopatii wcześniaczej, jak również niemowlęta, czasem dzieci starsze, a bywa że i ludzie dorośli u których istnieje konieczność rekanalizacji dróg łzowych (przetkania kanalika).

Artykuł w Dzienniku Polskim

Artykuł w Dzienniku Polskim 22.04.2004

Pracując w WSO w Witkowicach udzieliłam wywiadu na temat Retinopatii wcześniaczej, który został w 2004 roku opublikowany w Dzienniku Polskim, a mój gabinet był jednym z miejsc obszernie przedstawianych w reportażach na temat Szpitala wielokrotnie emitowanych przez Telewizję Kraków w roku 2009.

Od września 1997 roku konsultuję odziały noworodkowe i dziecięce w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza oraz od stycznia 2000 roku - niemowlęta na Oddziale Infekcji i Neuroinfekcji w Szpitalu im. Jana Pawła II.

Od grudnia 2004 roku do kwietnia 2011 roku pełniłam funkcję biegłego Sądowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Od czerwca 2007 roku w Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno-Zabiegowym „Medicina” na ul. Rogozińskiego wykonuję zabiegi wspomnianej już rekanalizacji wrodzonej niedrożności dróg łzowych, oraz udzielam konsultacji okulistycznych niemowlętom.

Obecnie rozpoczynam współpracę z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie i mam nadzieję ma miły kontakt tak z pacjentami jak i z kolegami-lekarzami, oraz całym personelem medycznym.